Banner vk 2020 mobil

Propozice a pravidla závoduVelká Kunratická

Propozice 87. ročníku VK

Prosíme všechny závodníky a další účastníky VK, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

  • Datum konání: 13. 12. 2020
  • Místo konání: Kunratice u Dolnomlýnského rybníka (přístup z ulice Krále Václava IV)

POZOR ZMĚNA!

Vzhledem ke stávající situaci byl pořadatel nucen upravit průběh závodu a redukovat počet závodníků. Kvůli výraznějšímu omezení kontaktu závodících se 87. Velká kunratická uskuteční formou 25 časově a prostorově oddělených závodů.

Omezeni počtu závodníků

• V kategoriích žáci/žákyně mladší, kluci/děvčata mladší a kluci/děvčata starší startují všichni přihlášení.
• Kategorie dorostenky/dorostenci, žákyně/žáci starší se ruší bez náhrady.
• Kategorie ženy, juniorky je omezena na 150 závodících. Startovní čísla (1-150)
• Kategorie Muži, junioři, ženy Hrádek je omezena na 500 soutěžících. Startovní čísla (1-550)

Všichni soutěžící budou informování o novém čase startu, ostatní přihlášení dostanou informaci o způsobu vrácení startovného.
Své startovní číso si zkontrolujte na webové stránce

Nový časový pořad

Hlavní start (u altánu)
Čas Čas 2 Čas 3 Kategorie Rok narození Délka tratě Barva značení
zrušeno dorostenky 2003-2004 1330m modrá
zrušeno žákyně starší 2005-2006 1330m modrá
zrušeno dorostenci 2003-2004 1900m žlutá
zrušeno žáci starší 2005-2006 1900m žlutá
8:00 8:30 9:00 ženy 2000 a starší 1900m žlutá
juniorky 2001-2002 1900m žlutá
9:30,10:00,10:30 11:00,11:30.12:00 veteráni 12:30.13:00,13:30, 14:20 veteráni muži 2000 a starší 3100m červená
junioři 2001-2002 3100m červená
ženy hrádek 2002 a starší 3100m červená
Dětský start (nad mlýnem)
Čas (1-50) Čas (51-100) Kategorie Rok narození Délka tratě Barva značení
9:30 10:00 žáci mladší 2007-2009 840m bílá
10:30 11:00 žákyně mladší 2007-2009 840m bílá
11:30 12:00 kluci mladší 2013-2016 370m růžová
12:30 13:00 děvčata mladší 2013-2016 370m růžová
13:30 14:00 kluci starší 2010-2012 630m zelená
14:30 15:00 děvčata starší 2010-2012 630m zelená

• Závodníkům bude odeslán nový registrační mail se startovním číslem a časem startu.
• Závodníci se musí dostavit do prostoru závodu přesně 35 minut před startem!
• Jediný vstup do registračního prostoru Hlavního startu bude umožněn od Dolnomlýnského rybníka
• Jediný vstup do registračního prostoru Dětského startu bude umožněn z křižovatky ulic Krále Václava IV. a Beskydská
• Startovat bude vždy jedna skupina a to po dvojicích s intervalem 10 sekund. Teprve po té, co doběhne poslední závodník, bude moc startovat skupina další.
• Celý prostor startu a cíle je naprosto uzavřen, jak divákům, tak doprovodu. Prosíme respektujte toto nařízení

Tento systém je maximum možného, ve kterém je pořadatel schopen zajistit průběh 87. Velké kunratické v roce 2020. Věříme, že tu to situaci chápete.
Zbytek propozic zůstává v platnosti.
Děkujeme za pochopení a velmi se těšíme na shledanou 13.12. v Kunratickém lese!

Přihlášky

• Přihlašování na VK probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách VK.
• On-line přihlašování na adrese www.velkakunraticka.cz bude spuštěno od 30. 11. 2020 ve 20:00
• Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést neprodleně po provedení registrace. K připsání požadované částky musí dojít nejdéle do 36 hodin od podání přihlášky, jinak je platba považovaná za neplatnou a rezervované startovní číslo je uvolněno pro další zájemce.
• V rámci jedné registrace lze přihlásit maximálně 10 závodníků.
• V rámci přihlášky Vám bude sděleno startovní číslo a přesný čas startu. Do prostoru závodních tratí budete vpuštěni nejdříve 8 minut před startem. Důrazně upozorňujeme závodníky, aby letos zvážili vyplnění kontaktních údajů jako je emailová adresa a telefonní číslo. Vzhledem k tomu, že odpadne vyhlášení výsledků na místě bude jediným informačním kanálem pouze web velké kunratické a telefon, na který Vám zašleme Váš výsledný čas.
• Celkový počet účastníků závodu je omezen na 3600, počet běžců přes Hrádek na 2700. Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.
• Závodníci mužské kategorie, kteří splňují podmínky pro zařazení do elitní kategorie (čas pod 13:05 alespoň v jednom ze 2 posledních ročníků VK v kategorii mužů a juniorů, resp. pod 7:10 v kategorii dorostu) a chtějí startovat v této skupině závodníků, zaškrtnou při on-line přihlášení políčko „Elita”. V případě, že závodník nesplňuje podmínky elitní kategorie, bude zařazen do pořadí mužské kategorie.
• Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.
• Při on-line registraci lze objednat oficiální trička VK. Trika budou vydávána ve speciálním stanu oproti startovnímu číslu závodníka, který objednávku vytvořil (první uvedený závodník v objednávce) a to po doběhu na konci cílového koridoru. K výdejnímu stanu je nutné přistupovat jednotlivě a dodržovat rozestupy min. 2m. V tomto prostoru platí povinnost zakrývání dýchacích cest.
• Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Startovné

  • Muži a junioři, ženy-Hrádek - 400 Kč
  • Ženy a juniorky - 300 Kč
  • Dorost a starší žactvo - 200 Kč
  • Mladší žactvo - 100 Kč
  • Děti - 60 Kč
  • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací
  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě zásahu vyšší moci je pořadatel oprávněn odsunout start závodu, nebo zrušit závod. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Rozcvičování

• K rozcvičovaní můžete využít prostory kunratického lesa, ovšem za předpokladu dodržení platných protiepidemiologických opatření, tj. zachovávat rozestupy min. 2 m a pohybovat se, pokud možno samostatně, nebo ve skupinkách o maximálním počtu určeném platným stavem protiepidemiologických opatření.

Prezentace a výdej čísel

• Výdej čísel letos proběhne na místě v rámci registračních koridorů, které budou umístěny před startovními koridory vaší tratě. Bude nutné dodržet startovní čas a dostavit se do registračního koridoru nejdřív 8 minut před startem.
• Registrační koridor bude mít omezenou kapacitu max. 48 lidí. V registračním koridoru platí nutnost mít zakryté dýchací cesty, řadit se do dvojic podle pokynů organizátorů a udržovat mezi startovními dvojicemi rozestupy min. 2m. V registračním koridoru Vám bude předáno startovní číslo s čipem.
• Oproti minulým ročníkům budou letos pro všechny kategorie nasazeny jednorázové čipy, odpadne tak nutnost odevzdávání čipů zpět po doběhu.
• Opožděné starty nebudou možné.

• Opožděné starty nebudou možné.

Start závodu

• Start závodu probíhá ze startovního koridoru, kam budete uvedeni pořadateli průběžně z registračního koridoru a to vždy 4 min. před startem.
• Startovní koridor bude mít omezenou kapacitu max. 48 lidí. Ve startovním koridoru neplatí nutnost mít zakryté dýchací cesty. Je však nutné řadit se do dvojic podle pokynů organizátorů a udržovat mezi startovními dvojicemi rozestupy min. 2m.
• Start probíhá na zvukové znamení po dvojicích s časovým rozestupem 10 sekund.

Cíl závodu

• Po doběhu budete cílovým koridorem vyvedeni na volné prostranství směrem k Dolnomlýmskému rybníku. V cílovém koridoru se nezastavujte a udržujte odstupy od ostatních závodníků min. 2m. Po opuštění cílového koridoru závodu dále platí protiepidemiologická opatření platná pro sport v přírodních parcích.
• Průběh startu a doběhu je krom čipové technologie snímán též audiotechnikou pro případnou reklamaci výsledků.
• Na konci cílového koridoru bude umístěn stan pro výdej objednaných pamětních trika. Trika budou vydávána pouze oproti startovnímu číslu závodníka a to těm závodníkům, kteří objednávku vytvořili (první uvedený závodník v objednávce). K výdejnímu stanu je nutné přistupovat jednotlivě a dodržovat rozestupy min. 2m. V tomto prostoru platí povinnost zakrývání dýchacích cest.

Měření časů

• Všechny kategorie jsou měřeny technologií pasivních elektronických čipů integrovaných do startovních čísel. Čipy jsou jednorázové a nevrací se!
• Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněn čip ve startovním čísle a mít viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté.
• Při porušení těchto pokynů může být účastník okamžitě vyloučen a diskvalifikován.
• Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.
• Kontrolní měření je prováděno snímáním závodníků na startu v c cíli audiovizuální technikou.

Výsledky a vyhlašování

• Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií na místě se letos ruší. Vítězové kategorií budou kontaktování emailem (nebo na uvedeném telefonním čísle), věcné ceny jim budou předány poštou. Finanční odměny budou vítězům zaslány na bankovní účet.
• Předběžné výsledky budou po doběhu kategorie dostupné na adrese www.velkakunraticka.cz/vysledky.
• Oficiální výsledky budou uvedeny na webových stránkách VK týden po skončení závodu (po ukončení reklamací).
• V závodech mužů jsou vyhlašovány tyto kategorie:
o muži celkem - 1–6. pořadí
o a dále kategorie: muži do 39 let; 40–49 let; 50–59 let; 60–69 let; 70 a více let - vždy 1–3. pořadí
o veteráni VK (20 a více startů) - 1–3. pořadí.
• V závodech žen jsou vyhlašovány tyto kategorie:
o ženy celkem - 1–6. pořadí
o a dále kategorie: ženy do 29 let; 30–39 let; 40–49 let; 50–59 let; 60 a více let – vždy 1–3. pořadí.
o veteránky VK (20 a více startů) - 1–3. pořadí
o ženy-Hrádek - 1–3. pořadí.
• V závodech mládeže jsou vyhlašovány tyto kategorie:
o junioři, juniorky - 1–3. pořadí
o dorostenci, dorostenky - 1–3. pořadí
o starší žáci, starší žákyně - 1–3. pořadí
o mladší žáci, mladší žákyně - 1–3. pořadí.
• Pro kategorie kluci mladší, kluci starší, děvčata mladší a děvčata starší se vyhlašování nekoná.
• Nejlepších šest závodníků na trati mužů a žen (kromě starších žákyň) obdrží poštou peněžité ceny.
• Všichni účastníci dětského startu dostávají při doběhu diplom a upomínkové předměty od partnerů závodu.
• Případné nesrovnalosti v předběžných výsledcích se řeší ihned po zjištění na adrese vysledky@velkakunraticka.cz. Dodatečné reklamace lze řešit nejpozději do 20. 12. 2020.
• Protest proti průběhu závodu lze podat nejpozději 20 min. po vyhlášení výsledků kategorie se vkladem 200 Kč u stanoviště změn a oprav.

Další ustanovení

• V kategorii veteránů VK startují závodníci, kteří se podle statistiky zúčastnili závodu v kategorii mužů nebo žen nejméně dvacetkrát, zahajují závod své kategorie a startují v pořadí podle počtu účastí.
• Kategorie ženy-Hrádek (vložený závod žen, vedený po hlavní mužské trati) je vypsána pro juniorky a ženy (bez rozlišení věkových kategorií).
• Do počtu startů v kategorii žen se (pro statistiku závodu) zahrnují pouze starty na hlavní ženské trati (1900 m) – nezapočítávají se starty v kategorii ženy-Hrádek.
• Závodí se podle pravidel atletiky a ČAS, podle ustanovení těchto propozic a v rámci fair play.
• Na trati a soutěžním prostoru není dovoleno držení či používání video nebo audio přehrávačů, rádií, vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů.
• Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu.
• Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, nebo pořadateli, nebo třetím osobám před, během, či po závodě.
• Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
• Podmínkou účasti v dětských kategoriích je, aby se děti při řazení před startem a na trati obešly bez pomoci rodičů.
• Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a zejména nejsou infenkční nemocí Covid-19.
• Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
• Za odložené věci pořadatel neručí.
• Na trať mužů přes Hrádek (výběh na Hrádek a sběh k hájovně) je vstup, mimo účast v závodě, zakázán. Omezení platí i pro trénink na trati v průběhu roku. Žádáme všechny závodníky o dodržování tohoto ustanovení, které je jednou z podmínek povolení závodu.
• Účastníci berou na vědomí, že podle zákona je vstup do lesa vždy na vlastní nebezpečí
• Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech. Vstup do lesa mimo cesty a vymezené prostory je zakázán.
• Vjezd motorovými vozidly do prostoru závodu a do lesa je zakázán.
• Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
• Ustanovení těchto propozic mohou být v případě nezbytnosti pořadatelem doplněna nebo upravena.
• Veškeré další informace jsou k dispozici na adrese info@velkakunraticka.cz.
• Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.velkakunraticka.cz.

Pořadatel

• Pořadatelem Velké Kunratické je atletický klub Spartak Praha 4 (www.sp4.cz) a jím zřízený Organizační výbor Velké Kunratické (Tomáš Nakládal, Hynek Šafář, Jan Koutník).

Věříme, že chápete nutná omezení závodu a že budete striktně dodržovat popsaná protiepidemiologická opatření, bez kterých by nebylo možné závod pořádat. Velmi Vás proto prosíme, buďte ohleduplní k ostatním závodníků, k pořadatelům a ostatním návštěvníků Kunratického lesa tak, aby průběh Velké kunratické nebyl narušen. Děkujeme za pochopení a velmi se těšíme na shledanou 13.12. v Kunratickém lese!