Microsoftteams image (9)

Veteráni VKVelká Kunratická

Informace pro Veterány VK

Do kategorie "Veteráni VK" spadají všichni závodníci a závodnice, kteří mají alespoň 20 startů v dospělé kategorii. Veteráni a Veteránky tradičně zahajují hlavní závody VK. Veterán s nejvyšším počtem startů, který je přihlášen na aktuální ročník, se vydává na trať vždy s číslem 1 na hrudi.

Veškeré dotazy ohledně kategorie veteránů VK rád zodpoví:

Jindřich Bouše - j.bouse@volny.cz

90VK_veteráni_KT_web.xlsx

Kombinovaná tabulka - vysvětlení vzorců

STRUČNÁ HISTORIE
Poprvé se tabulka kombinující výkon a věk oficiálně objevila ve výsledcích v r. 1976. Tehdy běželo 40 veteránů VK a konečné pořadí se sestavilo prostým součtem pořadí podle výkonu a pořadí podle věku (nejstarší měl 1 bod). Autorem této jednoduché a na dnešní poměry již nedostačující tabulky byl legendární Přemysl Novotný. Ten tuto tabulku pouze pro potřeby veteránů VK vypočítával již od r. 1969, kdy se jejich počet pohyboval pouze od 22 do 26, takže nebyl problém provádět všechny potřebné úkony ručně.
V roce 1992, kdy veteránů VK bylo už 145 začal být tento postup časově velmi náročný a se současně postupným rozvojem výpočetní techniky vypracoval veterán VK a matematik Milan Čech (patrně programem QUATRO) nový, mnohem objektivnější způsob hodnocení, který v podstatě platí dodnes. Drobné úpravy směřovaly spíš ke zrychlení výpočtu zadávaných údajů. Když Milan Čech v r. 2010 onemocněl, převzal tuto práci Jaroslav Večerník a vypracování kombinované tabulky se nejen dále zpřesnilo, ale i zrychlilo.

SYSTÉM VÝPOČTU BODŮ ZA VĚK A ZA VÝKON
Dosazené veličiny 
Průměrný dosažený věk (počítá se ve dnech k datu konání závodu) – a
Dosažený věk konkrétního závodníka – A
Body za věk konkrétního závodníka – bA
Průměrný dosažený čas – t
Dosažený čas konkrétního závodníka – T
Body za čas konkrétního závodníka – bT

Výpočet bodů za věk 
Zajímá nás, kolik procent (X) průměrného věku je dosažený věk konkrétního závodníka. Na pomoc si vezmeme trojčlenku a:100 = A:X, pak X = A*100/a
Procentní rozdíl mezi průměrným věkem odpovídajícím 100 bodům a věkem dosaženým je X-100.
Tento procentní rozdíl přičteme ke 100 a máme výsledný vzorec pro body za věk bA = 100 + (X-100) = X, čili bA = A*100/a, jinak bA = A/a*100.

Výpočet bodů za čas
Výpočet je obdobný - opět nás zajímá, kolik procent (Y) průměrného času je dosažený čas konkrétního závodníka.
Zase vyjdeme z trojčlenky a:100 = A:Y, pak Y = A*100/a
Procentní rozdíl mezi průměrným časem odpovídajícím 100 bodům a časem dosaženým je Y-100.
Tento procentní rozdíl odečteme od 100 a máme výsledný vzorec pro body za čas
bT = 100 - (Y-100) = 200 - Y, čili bT = 200 - T*100/t, jinak bT = 200 - T/t*100.

To, že se procentní rozdíly přičítají ke 100 nebo odečíst od 100 vyplývá z toho, že přičítání záporného čísla je odečítání čísla opačné hodnoty a naopak.

Listopad 2015 Jaroslav Večerník – Pavel Frček